Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. oktober

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 10. november kl. 09:00 (2 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 16:41