Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. oktober

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 9. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:21