Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 14:15