Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. mai

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 05:48