Beskjeder

Publisert 3. apr. 2020 13:30

På grunn av Covid-19 situasjonen vil eksamensformen for dette emnet våren- 2020 blir muntlig eksamen over zoom 25.mai og karakterskale bestått/ ikke bestått. Følg med på Canvas for oppdatert informasjon.