Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. april

Eksamensordning

Obligatoriske kollokvier og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt i begynnelsen av semesteret).

Gjennomførte kollokvier som må være godkjente før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 7. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. jul. 2020 20:49