Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatorisk undervisning som må være godkjent, hjemmeeksamen.

Obligatorisk undervisning som må være godkjent før innlevering av hjemmeeksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. apr. 2020 07:28