Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Muntlig eksamen

Skriftlig eksamen

Trekkfrist: 1. november

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2021 23:19