Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler kliniske problemstillinger knyttet til væske- og elektrolyttbehandling og ernæringstilførsel, med fokus på intravenøs terapi med og uten tilsetning av legemidler.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du ha tilegnet deg:

  • grundig oversikt over behov for væske, elektrolytter og ernæring hos friske og syke
  • grundig forståelse for farmasøytiske egenskaper, holdbarhet, håndtering, tilsetning til og bruk av intravenøse væsker og preparater til parenteral ernæring

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet.

Undervisning

Emnet går over ett semester, med undervisning 4 hele dager. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver.
 

Eksamen

Eksamen er skriftlig (4 timer). Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Anbefalt litteratur (ca. 150 sider) vil være tilgjengelig for deltagerne i Fronterrommet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Avholdes ikke høsten 2020.

Eksamen

Hver høst

Avholdes ikke høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk