Dette emnet er nedlagt

FRM5570 – Væsketerapi og ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler kliniske problemstillinger knyttet til væske- og elektrolyttbehandling og ernæringstilførsel, med fokus på intravenøs terapi med og uten tilsetning av legemidler.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal du ha tilegnet deg

  • grundig oversikt over behov for væske, elektrolytter og ernæring hos friske og syke
  • grundig forståelse for farmasøytiske egenskaper, holdbarhet, håndtering, tilsetning til og bruk av intravenøse væsker og preparater til parenteral ernæring

Opptak til emnet

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Emnet går over ett semester, med undervisning 4 hele dager. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver.

Eksamen

Eksamen er skriftlig (4 timer). Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver.

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 20:10:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2019

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2021

Undervisningsspråk
Norsk