Beskjeder

Publisert 24. aug. 2007 10:42

Timeplanen er kopiert opp, og kan hentes i vindusposten utenfor instituttkontoret, eller

Se nettadressen: http://www.farmasi.uio.no/studier/timeplaner.html