Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skal få fordypende kunnskaper i farmakokinetikk med fokus på doseringsregimer.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Beregne farmakokinetiske variabler med hjelp av excel. Designe enklere former av doseringsregimer, både intravenøse og perorale. Du får forståelse for prinsippene som ligger til grunn for populasjonsmodellering av farmakokinetiske data.

Ferdighetsmål:
Du lærer deg også å justere behandlingen med tanke på å minimere risikoen for interaksjon med andre legemidler, naturmidler og næringsmidler. Du vil også kunne lese dokumentasjon av farmakokinetiske data som er gjort med populasjonsmodellering.

Holdningsmål:
Du sitter igjen med gode holdninger for å optimalisere behandlingen til enkeltindivider.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM9740 – Videregående farmakokinetikk

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger og obligatorisk integrerte regneoppgaver. Egenarbeid med regneoppgaver må påregnes utover dette. Studentene skal bruke dataverktøyer, primært Excel, men også mer spesialiserte kinetikkprogrammer vil bli brukt i løpet av kurset.
Godkjente regneoppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk