FRM5770 – Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet har hovedfokus på klinisk biokjemiske analyser som er relevante å vurdere i forhold til legemiddelbehandling. Det vil bli lagt vekt på hematologiske parametre og parametre som beskriver lever- og nyrefunksjon.

Hva lærer du?

Emnet skal gjøre deg i stand til å tolke og forstå klinisk relevans av kliniske biokjemiske data i forhold til legemiddelbehandling av utvalgte sykdomsgrupper, samt kunne bruke disse data i terapidiskusjoner i tverrfaglige team.

Opptak til emnet

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over 7 uker med en dobbeltforelesning en gang pr. uke. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger med bl.a. kasuistikker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 22:11:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk