FRM5770 – Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har hovedfokus på klinisk biokjemiske analyser som er relevante å vurdere i forhold til legemiddelbehandling. Det vil bli lagt vekt på hematologiske parametre og parametre som beskriver lever- og nyrefunksjon.

Hva lærer du?

Emnet skal gjøre deg i stand til å tolke og forstå klinisk relevans av kliniske biokjemiske data i forhold til legemiddelbehandling av utvalgte sykdomsgrupper, samt kunne bruke disse data i terapidiskusjoner i tverrfaglige team.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Emnet går over 7 uker med en dobbeltforelesning en gang pr. uken. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger med bl.a. kasuistikker.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen. Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk