Pensum/læringskrav

Pensum er definert av utvalgte kapitler i boken:

Hagve TA & Berg JP: Klinisk biokjemi og fysiologi; Gyldendal akademisk; 5.utg. 2015; ISBN13: 9788205463677 (Utvalgte kapitler, ca 150 sider).

Publisert 22. nov. 2015 13:35