Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. april

Eksamensordning

Godkjent deltagelse i gruppearbeid og avsluttende hjemmeeksamen.

Aktiv deltakelse i gruppearbeid som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen

Avsluttende hjemmeeksamen for kandidater med eksamen 24. april

Avsluttende hjemmeeksamen for kandidater med eksamen 10. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. jul. 2020 08:00