FRM5922V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk, del II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

For farmasøyter som arbeider med legemiddelrelaterte problemstillinger og andre som ønsker en oppdatering og fordypning i klinisk biokjemi.

Emnet er opprettet som et tillegg til FRM5920V (som ga 6 studiepoeng) slik at man til sammen får dekket de temaer som pr i dag utgjør FRM5921V (10 studiepoengs-emne som har erstattet FRM5920V). Dette emnet skal gjøre deg i stand til å tolke og forstå betydningen av kliniske biokjemiske prøver som er relevante for utvalgte sykdomsgrupper, særlig i sammenheng med legemiddelbehandling.
Videre å kunne bruke disse data i terapidiskusjoner i tverrfaglige team, ved rådgivning knyttet til
legemiddelgjennomganger, legemiddelmonitorering (TDM) og lignende oppgaver innen klinisk farmasi.

Hva lærer du?

Emnet har hovedfokus på kliniske biokjemiske analyser som man bør ha kunnskap om for å kunne vurdere indikasjoner, effekt og bivirkninger av legemidler samt spesielle forhold som organfunksjoner i forbindelse med dosering osv.

Følgende områder inngår i emnet :

  • Nyrefunksjonsundersøkelser og beregning av nyrefunksjon, betydning for legemiddeldosering,
    interaksjoner m.m.
  • Plasmaproteiner
  • Klinisk biokjemi relatert til hemoglobinopatier, hemokromatose og sykdom i tyreoidea
  • Klinisk biokjemi relatert til gastrointestinaltraktus
  • Syrebaselikevekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter melder seg på til emnet via nettskjema.
Emnet er kun for de som har bestått FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (nedlagt)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

(Studenter som ikke har FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (nedlagt) fra før, henvises til FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk).

Overlappende emner

4 studiepoeng overlapp mot FRM5921V – Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk

Undervisning

Emnet er i hovedsak et selvstudium, men det er anledning til å følge undervisningen på første eller andre samling av FRM5921V.

Første samling: 5. - 7. mars 2019
Andre samling: 3. - 4. april 2019.
Sted: Auditorium 1, Gydas vei 8 (STAMI)

NB! Emneleder vil sette opp undervisningen som er felles for både FRM5921V og FRM5922V på en av samlingene.
Det vil derfor ikke være nødvendig å følge undervisningen på begge samlingene. Det er ennå ikke avklart på hvilken av samlingene dette blir.
 

Eksamen

Skriftlig eksamen, 2 timer.
Eksamen avholdes digitalt (hjemme-eksamen).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises/avholdes siste gang våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

kr. 4000,-