Dette emnet er nedlagt

FRM5940V – Videregående farmakoterapi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kandidatene skal etter endt kurs ha grundig kunnskap om patofysiologi-/patogense og legemiddelrelaterte problemer innen sentrale terapiområder, herunder endokrinologi, hjerte-kar, psykiatri, revmatisme, astam/KOLS og infeksjoner.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskap slik at hun/han har:
• Grundig oversikt over patofysiologi/patogenese innen utvalgte sykdomsgrupper

• Grundig forståelse for legemiddelrelaterte problemer som er spesielt relevante innen
utvalgte terapiområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til masterstudiet i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring

Undervisning

Emnet organiseres som 2 obligatoriske fellessamlinger av 1 ukes varighet hver.

I en periode på ca 10 uker mellom de to fellessamlingene arrangeres det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Canvas. Denne undervisningen består av et gitt antall oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares og diskuteres via Canvas. Det er obligatorisk innlevering av oppgavene. I tillegg skal hver student holde en miniforelesning for medstudenter og emneansvarlig via "telefonmøte" over et oppgitt tema i løpet av perioden mellom fellessamlingene. For å kunne gå opp til eksamen på oppgavene være godkjent og miniforelesningen må være gjennomført og godkjent.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er skriftlig (4 timer). Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og godkjent alle obligatoriske innleveringsoppgaver, samt gjennomført og godkjent miniforelesning.

Hjelpemidler

Felleskatalogen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk