Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. mars

Eksamensordning

Obligatorisk undervisning og avsluttende skriftlig eksamen .

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 15:50