Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. mars

Eksamensordning

Obligatorisk undervisning og avsluttende skriftlig eksamen .

Obligatorisk undervisning som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 12. april kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 20:52