Semesterside for FRM9210 - Høst 2017

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med FRM5210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder