Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Demonstrasjoner, gruppeoppgaver, miniseminar og avsluttende muntlig eksamen.

Deltakelse på demonstrasjoner og gruppeoppgaver og miniseminar som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 23:25