Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av 3 hovedelementer:

  • Generell toksikologi (inkludert toksikologiske mekanismer)
  • Vurdering av legemidlers og viktige kjemikaliers toksikologi (generell toksisitet, organ toksikologi, gentoksisitet, karsinogenitet og toksikologisk testing av legemidler)
  • Klinisk toksikologi av legemidler og viktige kjemikalier (toksisk dose, diagnose og behandling, med spesielt fokus på antidoter)

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Kjenne til toksikologiske begreper og cellulære og biokjemiske virkningsmekanismer for toksisk effekt av legemidler.
Kunne de prinsipper som ligger til grunn for toksikologisk vurdering av legemidler og viktige kjemikalier.
Kjenne godt til de mest akuttoksiske legemidler og kjemikalier, forgiftningssymptomer og litt om behandling og anbefalte antidoter.

Ferdighetsmål:
Kunne finne fram og forstå toksikologisk dokumentasjon
Kunne utrede hvordan legemidler utløser toksiske reaksjoner og bruke det i risikovurdering.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å delta på dette emnet må du ha opptak til et Ph.d.-program ved et norsk universitet eller høgskole.

Hvis du ikke har opptak til Ph.d.-program ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, må du søke hospitantstatus.

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5720 – Legemiddeltoksikologi

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid med noe problembasert undervisning. Studentene må presentere artikler i plenum etterfulgt av obligatorisk diskusjon.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk