Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM9730 - Vår 2017

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med FRM5730 – Klinisk legemiddelutprøving (nedlagt). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder