Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Presentasjon av artikler, gruppeoppgave, og avsluttende eksamen (eksamensform blir fastsatt tidlig i semesteret).

Avsluttende skriftlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. jul. 2020 08:12