Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal bygge videre på den grunnleggende kompetanse de har innen farmakokinetikk fra grunnstudiet i farmasi ved å fokusere på doseringsregimer.

Hva lærer du?

Beregne farmakokinetiske parametere og variabler med hjelp av Excel. Designe enklere former for doseringsregimer, både intravenøse og perorale. Du får forståelse for prinsippene som ligger til grunn for populasjonsmodellering av farmakokinetiske data.

Du lærer deg også å justere behandlingen med tanke på å minimere risikoen for interaksjon med andre legemidler, naturmidler og næringsmidler, Du vil også kunne lese dokumentasjon av farmakokinetiske data som er gjort med populasjonsmodellering.
Innføring i praktisk bruk av NONMEM.

Du sitter igjen med holdninger for å optimalisere behandlingen til enkeltindivider.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger og obligatorisk integrerte regneoppgaver. Egenarbeid med regneoppgaver må påregnes utover dette. Studentene skal bruke dataverktøyer, primært Excel, men også mer spesialiserte kinetikkprogrammer vil bli brukt i løpet av emnet. Godkjente regneoppgaver og rapport er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Studenten må i tillegg gi en presentasjon for de andre studentene basert på en eller flere review artikler.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Godkjente regneoppgaver og rapport er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk