Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM1050 - Vår 2007

Hei, sensuren på FRM1050 ble slått opp i går på FI tavlene som kandidatnummerliste. Hilsen Pål

12. juli 2007 16:15

Hei, tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjent kalkulator og molekylbyggesett (uten bruksanvisning), det periodiske system (vedlegges). Hilsen Pål

14. juni 2007 12:02

Hei dere, viser til diskusjonen i starten av min forelesning i går. På FRM1050 sin hjemmeside står det hva som er obligatorisk undervisning i kurset. Mappen brukes av oss som et verkttøy for å se at obligatorisk undervisning blir fulgt. Mappen skal være komplett slik som det avtales med de enkelte lærerne for å få adgang til å gå opp til eksamen. Kontroll av mapper kan skje, men ikke i form av muntlig eksaminering.

Når det gjelder kollokviene denne uken følger jeg Karl Malterud sitt eksempel. Selvstudium torsdag, jeg kommer rundt og sjekker at folk finner rommene, og svarer på spørmål. Fredag tar vi det i plenum.

hilsen Pål

12. juni 2007 13:47