Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 6. juni 2008 12:52

Hei, forelesningsnotater og kollokvieoppgaver for Uke 24, "Fibrinuka" er lagt ut på Fronter, Pål

Publisert 2. juni 2008 13:09

Hei, eksamensoppgavene fra i fjor, reg. med fasit + konte, er nå lagt ut i fronter i mappen eksamen.

Videre blir det eksamenskollokvium fredag 13. juni kl. 14 direkte etter H.T. Johansens uke-oppsummering. Jeg må ha spørsmål til faglærerne på forhånd, på min e-mail, og senest kl. 12 torsdag 12. juni. hilsen Pål

Publisert 31. mai 2008 02:17

Ift. ukeoppsummeringen idag om antiinfektiva - pivmecillinam binder penicillin binding protein 2 (PBP2), som er forskjellig fra flere andre beta-lactam antibiotika, som binder andre typer PBP. PBP2 er som de andre PBP, en transpeptidase involvert i celleveggsyntese (krysskobling av peptidbroer). Mvh. Ole Andreas

Publisert 31. mai 2008 01:53

Sakset fra kursheftet lagt ut i Fronter: "Både kjemi og biologi må være bestått for å få bestått eksamen.". Mvh. Ole Andreas

Publisert 15. mai 2008 11:48

Hei. Beskjed angående undervisning i mikro 26/5 og 27/5. Ift. opprinnelig timeplan i kurset har forelesning i resistensutvikling og labgjennomgang for infektiøs sopp/resistensutvikling byttet plass, slik at forelesningen blir mandag 26/5 kl. 9.15-10, mens labgjennomgangen (NB. Obligatorisk) blir tirsdag 27/5 kl. 13.15-14. Timeplanen på nett er oppdatert. Mvh. Ole Andreas Økstad

Publisert 14. mai 2008 12:00

Hei, på Fronter ligger nå ny gruppeinndeling PBL. Gro sine to grupper (gruppe 4 og 8) er nå fordelt på de andre 6 gruppene, som møter på samme tid og sted og med samme lærer som nå (se timeplanen og tidligere beskjeder). Navnene med rødt i Excelfilen i Fronter er altså de studentene som kommer fra gruppe 4 og 8.

hilsen Pål

Publisert 6. mai 2008 17:46

Hei, 2 beskjeder:

1. Reseptarene kan kjøpe heftet til Arne Jørgen Aasen på hans kontor i morgen onsdag den 7/5 fra kl. 9 og utover.

2. Kollokvien på fredag fra 9-11 er dessverre feil, det er ingen undervisning med Anne Berit Samuelsen. Derfor gjør vi det slik at dere ser på oppgaven før dere kommer kl. 9, løsningene går jeg gjennom fra 9.15 - 10 i Auditorium 1. Se bort fra rom-angivelsen i timeplanen.

Det blir altså ingen undervisning fra 10-11.

mvh Pål

Publisert 5. mai 2008 15:58

Hei, fasit til eksamensoppgavene mine i FRM1030 11. april 2008, Oppg. 1 og 2, ligger nå i Fronterrommet til FRM1050 i mappen "Eksamen".

hilsen Pål

Publisert 29. apr. 2008 11:41

Hei,

jeg beklager at opptrykkingen av kompendiet Legemiddelkjemi 1, (to hefter) er blitt forsinket. De er ferdige neste uke og kan kjøpes på Arne Jørgen Aasens kontor i 1.etasje Fysikk Øst Rom 182 den 6. mai kl. 12.15 - 13.15.

Hilsen Pål

Publisert 28. apr. 2008 11:35

Hei,

Følgende gjelder for reseptarer:

Reseptarene er fritatt fra biologidelen i FRM1050. Reseptarer må ta: Legemiddelkjemi og Farmakognosi inkl. lab. (Kjemifagene må tas i sin helhet).

PBL er i det vesentlige biologi. Som det altså går frem av timeplanen (sjekk fargekodene) er reseptarene derfor fritatt fra PBL i FRM1050. Dersom reseparene inngår i navnelistene på PBL-gruppene, kan disse strykes.

Mvh Pål

Publisert 23. apr. 2008 18:13

Hei alle,

  • I timeplanen er PBL-undervisningen kalt "Gruppemøte".
  • NB det er feil tidsangivelse for fredag 25/4: start 12.00 skal være start 11.00. PBL undervisningen er hele klokketimer.
  • For PBL timene de neste ukene følger dere det som står i timeplanen: altså, ikke oppmøte 9.15 men 9.00
  • Det står i timeplanen når de forskjellige gruppene 1 - 8 møter
  • PBL-gruppene er lagt ut i Fronter.

Dere følger dette skjemaet for hvilke grupperom dere skal gå til:

Gr. 1 og 5 : Rom 054/055 i Farmasibygget, Lærer: Bjørn Oddvar Strøm Gr. 2 og 6 : Rom 413E i Farmasibygget, Lærer: Rune Amundsen Gr. 3 og 7 : Rom 2U55 i ZEB-bygget, Lærer: Ragnhild Paulsen Gr. 4 og 8 : Rom 2U64 i ZEB-bygget, Lærer: Gro Mathisen

Bjørn og Rune vi gi nærmere beskjed på fredag hvordan rom-allokeringen blir de neste ukene i kurset, siden romsituasjonen varierer noe.

Skulle noe være uklart, kontakt meg,

mvh Pål Rongved

Publisert 18. apr. 2008 17:44

Hei. Det er nå lagt ut en timeplan og gruppeinndeling i forbindelse med farmakognosilab (digitalisglykosider) i uke 18. Se Undervisningsmateriale her på emnesiden! Eller lab-mappen i fronterrommet! Ragnhild vil legge ut en tilsvarende timeplan for lab i nyrefysiologi for den samme uken.

Pass på at dere kommer til riktig tid til de forskjellige labbene :0).

Velkommen! Hilde