Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM1050 - Vår 2008

Hei, forelesningsnotater og kollokvieoppgaver for Uke 24, "Fibrinuka" er lagt ut på Fronter, Pål

6. juni 2008 12:52

Hei, eksamensoppgavene fra i fjor, reg. med fasit + konte, er nå lagt ut i fronter i mappen eksamen.

Videre blir det eksamenskollokvium fredag 13. juni kl. 14 direkte etter H.T. Johansens uke-oppsummering. Jeg må ha spørsmål til faglærerne på forhånd, på min e-mail, og senest kl. 12 torsdag 12. juni. hilsen Pål

2. juni 2008 13:09

Ift. ukeoppsummeringen idag om antiinfektiva - pivmecillinam binder penicillin binding protein 2 (PBP2), som er forskjellig fra flere andre beta-lactam antibiotika, som binder andre typer PBP. PBP2 er som de andre PBP, en transpeptidase involvert i celleveggsyntese (krysskobling av peptidbroer). Mvh. Ole Andreas

31. mai 2008 02:17