Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 9. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. apr. 2021 14:22