Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM1210 - Høst 2005

Ny/Utsatt eksamen: 6. desember - muntlig

23. nov. 2005 08:29

Hallo igjen, Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det i timeplanen dere nå følger er ført opp en gjennom-gang av eksamen i FRM 1210, kommende mandag. Dette er dessverre en feil, og det er ikke planlagt noen slik gjennomgang i plenum. Hvis noen av dere trenger å diskutere eksamensbesvarelser og hva som evt. mangler etc., er dere velkomne til å ta direkte kontakt med faglærere. God helg! Hilsen fra Harald

4. nov. 2005 17:00

Til kull 2009!

Hallo alle sammen! Nå er sensur på eksamen i FRM 1210 slått opp på veggen i 1. etasje. På vegne av instituttet vil jeg beklage at sensuren har tatt så lang tid. Fordi sensuren kommer så sent blir det liten tid igjen til forberedelser før kontinuasjonseksamen 22. november. Instituttet er derfor innstilt på å utsette denne eksamenen til 6. desember. Det er tidligere opplyst om at studenter som skal opp til denne kontinuasjonseksamenen, skal prøves i hele pensum for kurs B. Vi er nå kommet til at dette er urimelig i den aktuelle situasjonen. Ved kommende kontinuasjonseksamen vil de som har fått "ikke bestått", bare bli eksaminert i den deleksamen det er gitt "ikke bestått" i. Altså: har man ståkarakter i del 1, blir man bare eksaminert i del II.

Vi håper disse endringene kan bidra til en bedre studiesituasjon for de av dere som trenger å ta eksamen på nytt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede eller Tom Caspersen hvis noe er uklart. (Husk oppmeldi...

3. nov. 2005 17:09