Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM1210 - Vår 2004

Feedbackkarakterer for deleksamen i FRM1210 ligger her

23. juni 2004 02:00

Bokstavkarakter som er gitt i Kurs B for eksamen 21. mai er ment som feedback, endelig karakter vil bli gitt i oktober. Se beskrivelse av de ulike bokstavkarakterer.

22. juni 2004 02:00

Ingen eksamen i FRM1110 i august

Det blir ikke arrangert eksamen i FRM1110 i august. Studenter som fulgte undervisning i dette emnet 2003/2004 har første anledning til å ta eksamen i februar 2005. Studenter som ikke har bestått eksamen i FRM1110 har ikke rett til å ta avsluttende eksamen i FRM1210, og flyttes ned et kull.

18. juni 2004 02:00