Dette emnet er nedlagt

Til alle studentene på FRM2000. …

Til alle studentene på FRM2000. Ved en feiltagelse er læreboken i Farmakognosi høsten 2009 ikke kommet med i kursheftet. Boken finnes nå på Akademika og heter:

Paul M. Dewick, Medicinal Natural Products, A biosynthetic approach. 3. edition Forlag Wiley.

Vennlig hilsen Berit Smestad Paulsen

Publisert 26. aug. 2009 19:06 - Sist endret 15. sep. 2009 12:08