Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM2000R - Høst 2009

Forelesningsnotater om rusmidler er lagt ut i Fronter.

15. sep. 2009 12:09

Oppgaveark og rapportskjema for opiumslab er nå lagt ut i Fronter. Vennlig hilsen Karl

8. sep. 2009 12:53

Fordeling av studenter i uke 38 (opiumslab / gruppearbeid rusmidler) er lagt ut i Fronter. Vennlig hilsen Karl

3. sep. 2009 14:53