Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM2021 - Høst 2006

Merk at emnebeskrivelsen ikke er helt oppdatert med hensyn til undervisningsdelen. Emnebeskrivelsen vil bli oppdatert etterhvert.

hilsen Studiekonsulenten

29. nov. 2006 11:44