Pensum/læringskrav

Lærebøker

 

Georg Gundersen & Bjørn Johannesen (2004). Apotekerlatin – Fagterminologi for helsepersonell, Cygnus Forlag AS.

 

FARMAKOGNOSI

Heinrich, M. et al.: Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. Second edition, 2012.

 

Støttelitteratur til Ernæring/Vitaminer:

Drevon, A.D., Blomhoff,R., Bjørneboe, G.-E. Aa.: Mat og Medisin. Høyskoleforlaget AS, Norwegian Academic Press. 5. utgave 2007. s.185-282. evnt 6.utgave 2012 s.159-222  (flere eksemplarer på biblioteket). Det finnes en elektronisk utgave av 1999-utgaven på nettet. Dere finner den ved å søke den opp på UiOs biblioteksider/i Oria.

 

FARMAKOLOGI (inkl. anatomi/fysiologi/sykdomslære)

Fysiologi:

Sand, Sjaastad, Haug. Menneskets fysiologi, 2. Utgave (2014). Gyldendal Akademisk

 

Farmakologi: Rang, Ritter, Flower, Henderson. Rang & Dale’s Pharmacology, 8th ed. (2016). Elsevier Churchill Livingstone

 

MIKROBIOLOGI

Madigan, Martinko, Stahl, Clark. (2014). Brock Biology of Microorganisms. Pearson Benjamin Cummings, 14th edition (Pearson International Edition).

 

SAMFUNNSFARMASI

Granås, AG, Bakken K. Samfunnsfarmasi- legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse

 

 

En rekke av lærebøkene i de ulike fagområdene er også benyttet i tidligere emner i farmasistudiet.

 

 

Pensum

En del av pensum kommer fra andre kilder enn de overnevnte lærebøkene. Det kan for eksempel være artikler fra ulike tidsskrift, lovverk, Norsk legemiddelhåndbok (legemiddelhandboka.no), Felleskatalogen (felleskatalogen.no) etc. Dette vil være litteratur som er tilgjengelig på nett eller som legges ut i helhet i Fronterrommet (mappe: Pensum).

 

Detaljerte beskrivelser av pensum legges ut i Frontersidene til FRM2040 for vår 2017 (mappe: Pensum).

 

Publisert 28. okt. 2016 10:43 - Sist endret 5. apr. 2017 13:31