Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM2310 - Høst 2005

Forelesningen ang aktører i legemiddelmarkedet (industri og grossister)og logistikk er lagt under Undervisningsmateriale. Tonje

19. jan. 2006 16:01

Mapper - Husk at fristen for komplett mappe er 16.desember, og at et utvalg mapper vil bli innkalt!

13. des. 2005 16:11

Evalueringsskjema for uke 46-51 (Produksjon) er lagt ut i Classfronter under "Produksjon; ikke-steril". Fint hvis dere kan besvare dette i løpet av uka; besvarelsen er anonym.

13. des. 2005 13:22