Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM2310 - Vår 2006

Karakterforbedring av FRM 2310

Kull 2009 får mulighet til å karakterforbedre eksamen i FRM 2310. Dette gjelder kun dette kullet da det er siste gang FRM 2310 blir arrangert. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. august til eksamenskonsulenten på e-post: farmasi-eksamen@farmasi.uio.no

Lisbeth Trelnes

6. juli 2006 17:31

ALLE PROSJEKTOPPGAVENE I SAMFUNNSFARMASI ER GODKJENT.

Mvh Rolf og Helle

29. mai 2006 14:58

Tilbakemelding på prosjektoppgaver i samfunnsfarmasi kan hentes på Helles kontor i underetasjen (rom 047A) 3. og 5. mai.

Dere har stort sett vært flinke, men noen oppgaver er dessverre ikke blitt godkjent.

Ny innleveringsfrist: 26. mai.

Mvh Rolf og Helle

2. mai 2006 15:56