Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM2410 - Høst 2005

Vedr. kontakt med driftsgruppa for kurset

Alle studenthenvendelser bør kanaliseres gjennom kullets studentrepresentant Elisabeth Jørgensen (e-post: elisajor@student.matnat.uio.no). Evt. kontakt studieadministrasjonen ved studiekonsulent og/eller eksamenskonsulent.

22. des. 2005 14:34

VEDRØRENDE NY/UTSATT EKSAMEN

Programrådet har vedtatt og Fakultetet godkjent at alle studenter gis mulighet til fornyet eksamen hvis man ønsker å karakterforbedre deleksamen i FRM 2410. Den beste karakteren blir gjeldende.

Ad. tverrfaglig eksamen

Siden studentkullet ikke har gitt en enstemmig tilslutning til kun ny prøve i den delen man strøk, må de studentene som ikke besto tverrfaglig eksamen ta hele eksamen på nytt (dvs. alle fagområdene).

For begge eksamener

Begge eksamener blir 6 timers skriftlige eksamener. De som ønsker å karakterforbedre sitt resultat, må selv melde seg opp til eksamen hos eksamenskonsulenten senest en uke før eksamen. De som ikke besto, blir automatisk oppmeldt til ny eksamen. Frist for å melde seg av fornyet eksamen er også en uke før eksamen.

22. des. 2005 14:10

NY/UTSATT EKSAMEN:

Del I (galenisk): 27. januar 2006

Del I (tverrfaglig): 9. februar 2006

13. des. 2005 11:12