Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRM9810 - Høst 2015

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med FRM5810 – Farmasøytisk mikrobiologi (nedlagt). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder