PBF251 – Farmakologi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter basal farmakologi. Undervisningen starter med generell farmakologi, der de farmakokinetiske og farmakodynamiske prinsipper gjennomgås. I den følgende spesielle del blir de viktigste grupper av legemidler gjennomgått. Denne del omfatter også legemiddeltoksikologi i et visst omfang.

Hva lærer du?

Studentene skal ha et tilstrekkelig grunnlag for å kunne forstå hvordan legemidler virker (farmakodynamikk), og hva som skjer med dem i organismen (farmakokinetikk).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PBM 135, KJ101 og PBF 151

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på de fag som inngår tidligere i studiet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 54 forelesninger og 27 kollokvier. Det avholdes også et obligatorisk laboratoriekurs på 88 timer.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 6 timer. Bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver høst

Gis for siste gang høsten 2004.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk