Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Semesterside for FYS-KJM4740 - Vår 2004

Frist for innlevering av oppgaven er 17.februar.

10. feb. 2004 01:00