Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Semesterside for FYS-KJM4740 - Vår 2005

Eksamen i FYS-KJM4740 vil bli avholdt 6. og 7. juni. Oppslag med liste over tidspunkter er hengt opp på Fysisk institutt.

31. mai 2005 10:34