Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Semesterside for FYS-KJM4740 - Vår 2008

Husk forelesning tirsdag 6.mai. Tema blir MR kontrastmidler og kontrast-forsterkede MR-metoder. Slides og nytt kapittel i kompendium blir lagt ut før forelesningen.

2. mai 2008 17:27

Data for lab#3 er nå lagt ut på vanlig sted (NB lab-oppgaven noe endret fra første utgave så last opp siste versjon). Husk at alle tre laboppgaver skal leveres inn senest 15. mai.

2. mai 2008 17:25