Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Semesterside for FYS-KJM4740 - Vår 2011

ANG MR-LAB MANDAG 21.3 kl. 10.00: Oppmøte i hovedresepsjonen på Rikshospitalet kl 9.45. Vi går samlet opp på MR-labben herfra.

18. mars 2011 09:34