Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

video illustrations...

for stimulated echoes can be downloaded from:

https://www-adm.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-KJM4740/v13/video/?vrtx=admin

 

Atle

Publisert 6. mai 2013 08:59