Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Lab2 Data

The data for the relaxometry part of lab 2 is now available here:

https://www-adm.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS-KJM4740/v16/undevisningsmateriale/lab2-rikshospitalet/results_relaxometry_lab2.xlsx?vrtx=admin

 

The remaining data will be added to the same directory later today

Publisert 22. feb. 2016 08:49