Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Obligatoriske lab.-oppgaver, prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske lab.-oppgaver

Prosjektoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag

Tid: 9. mars kl. 09:00 (6 timer 45 minutter).

Sted: Seminarrom Ø358 Fysikkbygningen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag

Tid: 8. mars kl. 09:00 (6 timer 45 minutter).

Sted: Seminarrom Ø257 Fysikkbygningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 19:34