Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Timeplan