Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig innføring i Newtonsk mekanikk samt spesiell relativitetsteori og tjener som grunnlag for videre studier i fysikk og fysikk-krevende realfag. Kurset bygger på Fysikk 2 fra videregående skole og bruker både analytiske, kalkulus-baserte og numeriske metoder for å løse mekaniske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du analysere kreftene som virker på et legeme, anvende Newtons lover for å finne bevegelsesligninger, og løse disse både analytisk og numerisk,
 • kan du beskrive rotasjonsbevegelser av et stivt legeme ved hjelp av kraftmoment, treghetsmoment og spinn, og du kan anvende spinnsatsen for å løse bevegelsesligningene,
 • kan du anvende bevaringslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn for å løse statiske og dynamiske problemstillinger og analysere kollisjoner mellom legemer,
 • kjenner du definisjonene som er relevant for elastisitetsteori,
 • behersker du Lorentz transformasjonene for posisjon og hastighet og du kan forklare lengdekontraksjon og tidsdilatasjon,
 • behersker du løsningsstrategier for konkrete fysiske problemer, du kan innføre og vurdere tilnærminger hvis nødvendig, og du kan tolke resultater og sette disse i en fysisk sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt anbefalt at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2)) fra videregående skole.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS-MEF1110 – Mekanikk for MEF (nedlagt).

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke. I tillegg tilbys et ukentlig data-verksted med praktiske programmeringsøvelser.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver og 5 av 6 oppgaver må være godkjent for å få ta avsluttende eksamen. Obligatoriske oppgaver må leveres i samme semester og godkjente oppgaver er gyldig i tre år.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen (3 timer) og avsluttende skriftlig eksamen (4 timer). Både midtveis- og slutteksamen er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Som forutsetning for å ta slutteksamen må 5 av 6 innleveringsoppgaver være godkjent. Midtveiseksamen teller 30% og avsluttende eksamen 70% ved fastsettelse av endelig karakter.

Hjelpemidler

 • Godkjent kalkulator

 • Rottman: "Matematisk formelsamling"

 • Øgrim og Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk

 •  Angell, Lian, Øgrim:"Fysiske størrelser og enheter: Navn og symboler"

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk