Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig innføring i Newtonsk mekanikk, samt spesiell relativitetsteori, og tjener som grunnlag for videre studier i fysikk og fysikk-krevende realfag. Kurset bygger på Fysikk 2 fra videregående skole og bruker både analytiske, kalkulus-baserte og numeriske metoder for å løse mekaniske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du analysere kreftene som virker på et legeme, anvende Newtons lover for å finne bevegelsesligninger, og løse disse både analytisk og numerisk.
 • kan du beskrive rotasjonsbevegelser av et stivt legeme ved hjelp av kraftmoment, treghetsmoment og spinn, og du kan anvende spinnsatsen for å løse bevegelsesligningene.
 • kan du anvende bevaringslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn for å løse statiske og dynamiske problemstillinger, og analysere kollisjoner mellom legemer.
 • kjenner du definisjonene som er relevant for elastisitetsteori.
 • behersker du Lorentz transformasjonene for posisjon og hastighet, og du kan forklare lengdekontraksjon og tidsdilatasjon.
 • behersker du løsningsstrategier for konkrete fysiske problemer, du kan innføre og vurdere tilnærminger hvis nødvendig, og du kan tolke resultater og sette disse i en fysisk sammenheng.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er sterkt anbefalt at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2) fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke:

 • 4 timer forelesning
 • 2 timer gruppeundervisning 

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver, og 5 av 6 oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen. Obligatoriske oppgaver må leveres i samme semester og godkjente oppgaver er gyldig i fem år.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen midt i semesteret som teller 20 % ved sensurering.

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 80 % ved sensurering.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

5 av 6 obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk
 • Angell, Lian, Øgrim:"Fysiske størrelser og enheter: Navn og symboler"

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 10:13:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet undervises siste gang våren 2022.

Undervisning tilbys siste gang vår 2022

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2024

Undervisningsspråk
Norsk